کیا مبل    

Click here to edit subtitle

About Us


گروه تولیدی کیا مبل مفتخر است با ارائه محصولات متنوع و با کیفیت در کارخانه ای با بیش از 1550 متر فضای 

کارگاهی و 500 متر فضای نمایشگاهی و اداری ،واقع در شهرک بهسازی صنایع چوب ایران(www.iran-wi.com) 

تجهیزات مدرن روز ، کادری مجرب با ارائه طرحهای نو و مدرن رضایت مشتریان خود را جلب نماید..